català · castellano
Segueix-nos a 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documentació

L’Ordre interna 249/2004, del 5 de febrer de 2004, del Ministeri de l’Interior, estableix el nou procediment que s’ha de seguir per a la tramitació de les baixes definitives del registre de vehicles de la DGT (Direcció General de Tráfic). En ella es delega als desballestaments o CAT (Centre Autoritzat de Tractament), les gestions corresponents a la baixa definitiva d’un vehicle fora d’ús (VFU), facilitant així als titulars dels mateixos, tot el procés administratiu que aleshores comportava.

Nota: Al març de 2009, va entrar en vigor la nova Ordre Ministerial INT/624/2008 on és finalment el Centre Autoritzat de Tractament el qui anota directament i de manera telemàtica, la baixa definitiva, en el Registre General de Vehicles de la DGT.


La documentació necessària que ha de presentar a les nostres oficines juntament amb el vehicle és la següent:


 
 
 
 
• Sol·licitud de baixa (disponible en les nostres oficines), amb les dades i la firma del titular o propietari del   vehicle. La sol·licitud inclou una declaració que indica que el sol·licitant té la facultat de disposició sobre el   vehicle.
• Document Nacional d’Identitat, original i en vigor.
• Permís de circulació (original).
• Targeta d’Inspecció Técnica del Vehicle (original).
 
   
 

 
 
 
 
• Fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal de la societat.
• Fotocòpia del DNI de la persona autoritzada (Gerent, Administrador, Apoderat o Autoritzat).
  Si és persona autoritzada aportar una autorització de la empresa o el Document de Representació de Persones   Jurídiques disponible en la Oficina Virtual de la DGT.
• Documentació del vehicle:
  - Permís de circulació (original)
  Targeta d’Inspecció Técnica del Vehicle (original).
 
   
 


Una vegada depositat el vehicle dins les nostres instal•lacions, li emetrem el Certificat de Destrucció, document oficial que justificarà la seva descontaminació i destrucció en el nostre CAT, així com la baixa definitiva oficial de la DGT.


Si necessités qualsevol tipus d’informació adicional, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.
 
 
 
www.autodesguacesmir.com - Informació legal - Tel. 93 580 86 51 - info@autodesguacesmir.com - disseny web MONTAWEB.com